Жан Моне Модуль: Інструменти, політика та кращі практики щодо захисту довкілля у Європейському Союзі

Команда

Професор Якименко Ігор Леонідович

Професор кафедри біохімії та екологічного контролю Національного університету харчових технологій (НУХТ), Київ, Україна, д.б.н.

Має багаторічний науково-педагогічний досвід в оцінці екологічних ризиків антропогенної діяльності, в тому числі оцінці наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС. В останні роки професор Якименко займається вивченням і викладання екологічних аспектів сталого розвитку, національної та європейської екологічної політики. Він є розробником та викладачем курсів "Стратегія сталого розвитку" та "Екологічна політика Європейського Союзу"" для студентів-магістрів екологічного спрямування НУХТ. Професор І. Якименко має багаторічний досвід міжнародного співробітництва в галузі досліджень. У 2008-2009 роках він був учасником Фулбрайта та був запрошений для участі науково-дослідному проекті з оцінки екологічих ризиків в Школі проблем охорони навколишнього середовища, Університету Індіана, США. Він співпрацює з науковцями з Університету Масарика (Чехія), Університету Куопіо (Фінляндія) і Європейського університету Віадріна (Франкфурт-на-Одері, Німеччина).

Як координатор Жан Моне модуля, професор Якименко координуватиме успішне виконання проекту всіма членами команди, прийме участь в розробці, впровадженні та викладанні лекційних курсів і літніх шкіл, візьме участь у розробці веб-сайту проекту. Професор Якименко координуватиме проведення науково-дослідницької діяльністі.

Доцент Салавор Оксана Мирославівна

Доцент кафедри в галузі екології кафедри біохімії та екологічного контролю НУХТ, кандидат технічних наук.

Її основна спеціалізація - екологічна експертиза, екологічний менеджмент та екологічний контроль харчових виробництв. Вона є розробником і викладачем курсів "Екологічний менеджмент", "Екологічна експертиза харчових виробництв" та "Урбоекологія" для бакалаврів та магістрів. Всі її лекційні курси включають в себе елементи політики Європейського Союзу та сучасні підходи в галузі охорони навколишнього середовища.

Як член команди Жан Моне модуля, Оксана Салавор прийматиме участь в дослідженнях і викладанні аспектів політики Європейського Союзу та кращих практик в галузі контролю забруднення навколишнього середовища промисловими підприємствами. Вона, також, внесе значний вклад в координацію співпраці між командою проекту та політиками, експертами, представниками громадськості в ході реалізації проекту, зокрема, під час літніх шкіл.

Доцент Катерина Себкова

Директор Національного центру токсичних сполук і Регіонального центру Стокгольмської конвенції з нарощування потенціалу в науково-дослідному центрі токсичних сполук у навколишньому середовищі (RECETOX), Університет Масарика, Брно, Чеська Республіка, кандидат технічних наук в області прикладної органічної хімії і докторська ступінь в області органічного каталізу.

Вона є експертом високого рівня в дослідженнях, пов'язаних із забрудненням навколишнього середовища, приймає участь у міжнародному співробітництві в межах Європейського союзу та країн Центральної і Східної Європи. Доктор Себкова є активним учасником міжнародних проектів та активно приймає участь у підготовці кадрів екологічного спрямування. Вона була розробником і викладачем університетського курсу "політика та інструменти охорони навколишнього середовища" в університеті Масарика з акцентом на міжнародній політиці, зокрема, Європейського Союзу.

Як член команди Жан Моне модуля, доктор Себкова внесе значний вклад в розвиток університетських курсів та прийме участь у літніх школах.

Євгеній Шаповалов

Аспірант другого року навчання за напрямком біотехнологія на кафедрі біохімії та екологічного контролю НУХТ, магістр за напрямком "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" та спеціаліст за напрямком "Економіка підприємництва", науковий співробітник Національного центру Малої академії наук України.

Одним з напрямків його напрямків наукової роботи є дослідження аспектів впровадження цифрових підходів навчання та ІT технологій в оптимізації навчальних процесів. Євгеній є активним учасником позанавчальної науково-дослідницької діяльності студентів і є лідером наукового товариства студентського співтовариства Geek workspace.

Як член команди Жан Моне модуля, Шаповалов прийматиме участь в розробці і викладанні семінарів по природоохоронній діяльності в країнах ЄС, в тому числі цифрових технологій та моніторингу навколишнього середовища. Крім того, Шаповалов буде відповідати за створення і підтримку сайту проекту.

Роль членів команди у проекті

Проект Жан Монне Модуль "Екологічна політика, "інструменти та найкращі практики ЄС" релізується на кафедрі біохімії та екологічного контролю НУХТ. Команда модуля, в тому числі координатор модуля проф І. Якименко (НУХТ, Україна) і д-р К. Себковой (Університет Масарика, Чехія) візьмуть участь в розробці та реалізації навчальних програм. Модуль включає в себе навчальний курс для студентів-магістрів в галузі охорони навколишнього середовища, і харчових технологій та проведення двох літніх шкіл. В курсі будуть розглянуті ключові елементи європейської екологічної політики, в тому числі стратегії ЄС в напрямку сталого розвитку та процесів інтеграції екологічної політики. Модуль включає в себе вивчення натсупних питаннь - теоретичні основи екологічної політики та аспекти розвтику програм захисту навколишнього середовища. Окрім того, курс буде присявчений вивченню міжнародних практик контролю забруднення повітря і води, застосуванні відновлювальних джерела енергії, ефективністі використання ресурсів і поводження з відходами, зміні клімату, а також інтеграції вимог з охорони навколишнього середовища з іншими сферами життя людини. Виконання проекту розпочнеться у вересні 2016 року. Осінній семестр 2016 присвячений розробці детального навчального плану університетського курсу і програми літньої школи. Університетський курс буде запущений в весняному семестрі 2017 року, перша літня школа буде проведена в червні 2017 року.

В першому навчальному році проекту (2016/17) буде проведено навчання двох академічних груп студентів магістратури: для студентів-екологів та студентів, що навчаються за напрямком харчових технологій.

Для впровадження модуля в неакадемічному середовищі будуть проведені літні школи на першому та третьому році проекту. Член команди з ЄС, К. Себкова, візьме участь в обох літніх школах та проведе відкриті лекції для студентів вищих навчальних закладів в кінці навчальних курсів.

Дослідження порівняння природоохоронного законодавства ЄС і українського буде здійснюватись під керівництвом професора І. Якименко, в результаті чого будуть підготовані рецензовані публікації.