Жан Моне Модуль: Інструменти, політика та кращі практики щодо захисту довкілля у Європейському Союзі

Навчальні матеріали

Лекція №1. Загальна характеристика ЄС

Жан Моне Модуль: Інструменти, політика та кращі практики природоохоронної діяльності ЄС. Вступна лекція. Проф. І. Якименко, НУХТ, 2017

Лекція №2-3. Формування екологічної політики ЄС

Жан Моне Модуль: Інструменти, політика та кращі практики природоохоронної діяльності ЄС. Формування екологічної політики ЄС. Проф. І. Якименко, НУХТ, 2017

Лекція №2-3. Формування екологічної політики ЄС. Частина 2

Жан Моне Модуль: Інструменти, політика та кращі практики природоохоронної діяльності ЄС. Формування екологічної політики ЄС. Частина 2. Проф. І. Якименко, НУХТ, 2017

Дискусія на тему: "Формування політики ЄС"

Жан Моне Модуль: Інструменти, політика та кращі практики природоохоронної діяльності ЄС. Дискусія на тему: Формування екологічної політики ЄС. Проф. І. Якименко, НУХТ, 2017

Лекція 4. Політика ЄС шодо захисту дикої природи

Жан Моне Модуль: Інструменти, політика та кращі практики природоохоронної діяльності ЄС. Політика ЄС шодо захисту дикої природи. Проф. І. Якименко, НУХТ, 2017

Лекція 5. Політика ЄС щодо захисту атмосферного повітря

Жан Моне Модуль: Інструменти, політика та кращі практики природоохоронної діяльності ЄС. Політика ЄС щодо захисту атмосферного повітря. Проф. І. Якименко, НУХТ, 2017

Лекція 6-7. Політика ЄС щодо захисту вод

Жан Моне Модуль: Інструменти, політика та кращі практики природоохоронної діяльності ЄС. Політика ЄС щодо захисту вод. Проф. І. Якименко, НУХТ, 2017

Лекція 8-9. Політика ЄС щодо твердих відходів

Жан Моне Модуль: Інструменти, політика та кращі практики природоохоронної діяльності ЄС. Політика ЄС щодо твердих відходів. Проф. І. Якименко, НУХТ, 2017

Дискусія. Порівняння законодавства ЄС та України щодо повітря

Жан Моне Модуль: Інструменти, політика та кращі практики природоохоронної діяльності ЄС. Дискусія на тему: Порівняння законодавства ЄС та України щодо повітря. Проф. І. Якименко, НУХТ, 2017

Дискусія. Порівняння законодавства ЄС та України щодо вод

Жан Моне Модуль: Інструменти, політика та кращі практики природоохоронної діяльності ЄС. Дискусія на тему: Порівняння законодавства ЄС та України щодо вод. Проф. І. Якименко, НУХТ, 2017

Дискусія. Порівняння законодавства ЄС та України щодо твердих відходів

Жан Моне Модуль: Інструменти, політика та кращі практики природоохоронної діяльності ЄС. Дискусія на тему: Порівняння законодавства ЄС та України щодо твердих відходів. Проф. І. Якименко, НУХТ, 2017

Літня школа 2017

У літній школі прийняли участь представники різних галузей промисловості, державних органів влади та місцевого самоврядування, представників громадських організацій, викладачів, дослідників та студентів.

7 червня

Відкриття літньої школи

Ярослав Засядько, проректор з міжнародних зв’язків та інтеграції НУХТ

Європейські студії в Україні та світі

Ірина Сікорська, голова Української асоціації викладачів і дослідників європейської інтеграції; Донецький державний університет управління (ДонДУУ), Маріуполь

Політико-правові засади функціонування ЄС, базові принципи формування екологічної політики ЄС

Ігор Якименко, професор Національного університету харчових технологій

Вимоги до якості та безпеки харчових продуктів в Україні та ЄС

Ніна Кільдій, керівник відділу тестування   Науково-дослідного центру незалежних споживчих експертиз «Тест», Київ

Менеджмент відходів та хімічних забруднювачів: глобальний та європейський рівень

Катерина Себкова, директор Національного центру токсичних сполук у навколишньому середовищі (RECETOX), Университет Масарика, Брно, Чеська Республіка

Політика ЄС щодо хімічних забруднювачів: законодавство, інструменти, впровадження

Катерина Себкова, директор Національного центру токсичних сполук у навколишньому середовищі (RECETOX), Университет Масарика, Брно, Чеська Республіка

8 червня

Міжнародна активність Чеської республіки щодо хімічних забруднювачів та відходів

Катерина Себкова, директор Національного центру токсичних сполук у навколишньому середовищі (RECETOX), Университет Масарика, Брно, Чеська Республіка

Регулювання ЄС щодо забезпечення якості природної та питної води, порівняльний аналіз із нормативною базою України

Оксана Салавор, доцент Національного університету харчових технологій

Глобальна стратегія екологічного регулювання промислових об’єктів

Катерина Себкова, директор Національного центру токсичних сполук у навколишньому середовищі (RECETOX), Университет Масарика, Брно, Чеська Республіка

Регулювання ЄС щодо якості атмосферного повітря, порівняння із нормативною базою України

Ігор Якименко, Євгеній Шаповалов, Національний університет харчових технологій

Літня школа 2018

У літній школі прийняли участь представники різних галузей промисловості, державних органів влади та місцевого самоврядування, представників громадських організацій, викладачів, дослідників та студентів.

Сучасні виміри стратегії сталого розвитку Європейського Союзу

Ігор Якименко, гкоординатор проектів FoodPro та EcoPro, проф. кафедри екології та збалансованого природокористування НУХТ, Київ

Стале споживання: принципи і проблематика. Шляхи вирішення проблем несталого споживання

Юлія Войтенко-Палган, учасник проекту FoodPro, асистент-професор Міжнародного інституту промислової екологічної економіки, Лундський університет, Швеція

Законодавство України та ЄС. Стала якість – ключ до сталого споживання

Ніна Кільдій, керівник відділу тестування Науково-дослідного центру незалежних споживчих експертиз «Тест», Київ

Система захисту прав споживачів щодо харчових продуктів: досвід ЄС, важливий для України

Наталія Бородачова, віце-президент Всеукраїнської федерації споживачів «ПУЛЬС», Київ

Менеджмент хімічних забруднювачів та менеджмент відходів у аспекті сталого розвитку у ЄС та світі

Катерина Себкова, учасник проекту EcoPro, директор Національного центру токсичних сполук у навколишньому середовищі, Университет Масарика, Брно, Чеська Республіка

Сучасні підходи до сталого виробництва молока та м’яса у ЄС

Олена Семенова, учасник проекту FoodPro, зав. кафедри екології та збалансованого природокористування НУХТ, Київ

Пріоритети ЄС щодо безпечності харчових продуктів

Марія Галабурда, координатор проекту Жан Моне Модуль «Контроль безпечності харчових продуктів у ЄС», доцент кафедри ветеринарно-санітарної експертизи НУБіП, Київ

Інструменти сталого споживання та виробництва: переваги та практики застосування в Україні та світі

Світлана Берзина, президент Всеукраїнської громадської організації «Жива планета», координатор Міжнародного форуму для сталого розвитку бізнесу GREEN MIND, Київ

Маркування харчових продуктів як складова політики сталого споживання і виробництва у ЄС. Вимоги до продуктів органічного сільського господарства.

Оксана Ничик, учасник проекту FoodPro, доцент кафедри екології та збалансованого природокористування НУХТ, Київ

Національний Еразмус+ офіс в Україні та Національна команда експертів з реформування вищої освіти – підтримка реалізації проектів в Україні

Взаємозв’язок сталого розвитку і торгівлі згідно Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (сільськогосподарське виробництво та харчова галузь)

Сергій Щербина, старший експерт секторальної політики проекту ЄС "Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС" (Association4U), Київ

Економіка спільної участі (sharing economy): аргументи «за» та «проти»

Юлія Войтенко-Палган, учасник проекту FoodPro, асистент-професор Міжнародного інституту промислової екологічної економіки, Лундський університет, Швеція

Сучасні ефективні технології очищення стічних вод харчових підприємств з виробництвом біогазу

Євгеній Лукашевич, керівник ПрАТ «Українська технологічна компанія», Київ

Європейська регіональна активність щодо ідентифікації нових забруднювачів довкілля у аспекті сталого розвитку

Катерина Себкова, учасник проекту EcoPro, директор Національного центру токсичних сполук у навколишньому середовищі, Университет Масарика, Брно, Чеська Республіка

Екологічні, енерго- та ресурсоефективні технології у виробництві продуктів харчування у ЄС

Оксана Салавор, учасник проектів FoodPro та EcoPro, доцент кафедри екології та збалансованого природокористування НУХТ, Київ

Адаптація законодавства України до законодавства ЄС у сфері безпечності та якості харчових продуктів

Людмила Головко, учасник проекту Жан Моне Модуль «Екологічна політика і право ЄС», доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства НУБіП, Київ

Регулювання використання ГМО як сировини для виробництва продуктів харчування та кормів у ЄС

Ольга Тогачинська, учасник проекту FoodPro, доцент кафедри екології та збалансованого природокористування НУХТ, Київ

Переробка та утилізація органічних відходів: європейські практики для України

Олена Мельник, координатор проекту Жан Моне Модуль "Реалізація стратегії екологічної безпеки: інтеграція європейського досвіду», зав. кафедри безпеки життєдіяльності, фізичного виховання та здоров'я людини Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка, Глухів

Порівняння політики, нормування та кращих практик щодо метанової ферментації відходів у ЄС та Україні

Євгеній Шаповалов, учасник проектів FoodPro та EcoPro, молодший науковий співробітник НЦ «МАНУ», Київ