Жан Моне Модуль: Інструменти, політика та кращі практики щодо захисту довкілля у Європейському Союзі

Навчальні матеріали

Літня школа 2018

У літній школі прийняли участь представники різних галузей промисловості, державних органів влади та місцевого самоврядування, представників громадських організацій, викладачів, дослідників та студентів.

Сучасні виміри стратегії сталого розвитку Європейського Союзу

Ігор Якименко, гкоординатор проектів FoodPro та EcoPro, проф. кафедри екології та збалансованого природокористування НУХТ, Київ

Стале споживання: принципи і проблематика. Шляхи вирішення проблем несталого споживання

Юлія Войтенко-Палган, учасник проекту FoodPro, асистент-професор Міжнародного інституту промислової екологічної економіки, Лундський університет, Швеція

Законодавство України та ЄС. Стала якість – ключ до сталого споживання

Ніна Кільдій, керівник відділу тестування Науково-дослідного центру незалежних споживчих експертиз «Тест», Київ

Система захисту прав споживачів щодо харчових продуктів: досвід ЄС, важливий для України

Наталія Бородачова, віце-президент Всеукраїнської федерації споживачів «ПУЛЬС», Київ

Менеджмент хімічних забруднювачів та менеджмент відходів у аспекті сталого розвитку у ЄС та світі

Катерина Себкова, учасник проекту EcoPro, директор Національного центру токсичних сполук у навколишньому середовищі, Университет Масарика, Брно, Чеська Республіка

Сучасні підходи до сталого виробництва молока та м’яса у ЄС

Олена Семенова, учасник проекту FoodPro, зав. кафедри екології та збалансованого природокористування НУХТ, Київ

Пріоритети ЄС щодо безпечності харчових продуктів

Марія Галабурда, координатор проекту Жан Моне Модуль «Контроль безпечності харчових продуктів у ЄС», доцент кафедри ветеринарно-санітарної експертизи НУБіП, Київ

Інструменти сталого споживання та виробництва: переваги та практики застосування в Україні та світі

Світлана Берзина, президент Всеукраїнської громадської організації «Жива планета», координатор Міжнародного форуму для сталого розвитку бізнесу GREEN MIND, Київ

Маркування харчових продуктів як складова політики сталого споживання і виробництва у ЄС. Вимоги до продуктів органічного сільського господарства.

Оксана Ничик, учасник проекту FoodPro, доцент кафедри екології та збалансованого природокористування НУХТ, Київ

Національний Еразмус+ офіс в Україні та Національна команда експертів з реформування вищої освіти – підтримка реалізації проектів в Україні

Взаємозв’язок сталого розвитку і торгівлі згідно Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (сільськогосподарське виробництво та харчова галузь)

Сергій Щербина, старший експерт секторальної політики проекту ЄС "Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС" (Association4U), Київ

Економіка спільної участі (sharing economy): аргументи «за» та «проти»

Юлія Войтенко-Палган, учасник проекту FoodPro, асистент-професор Міжнародного інституту промислової екологічної економіки, Лундський університет, Швеція

Сучасні ефективні технології очищення стічних вод харчових підприємств з виробництвом біогазу

Євгеній Лукашевич, керівник ПрАТ «Українська технологічна компанія», Київ

Європейська регіональна активність щодо ідентифікації нових забруднювачів довкілля у аспекті сталого розвитку

Катерина Себкова, учасник проекту EcoPro, директор Національного центру токсичних сполук у навколишньому середовищі, Университет Масарика, Брно, Чеська Республіка

Екологічні, енерго- та ресурсоефективні технології у виробництві продуктів харчування у ЄС

Оксана Салавор, учасник проектів FoodPro та EcoPro, доцент кафедри екології та збалансованого природокористування НУХТ, Київ

Адаптація законодавства України до законодавства ЄС у сфері безпечності та якості харчових продуктів

Людмила Головко, учасник проекту Жан Моне Модуль «Екологічна політика і право ЄС», доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства НУБіП, Київ

Регулювання використання ГМО як сировини для виробництва продуктів харчування та кормів у ЄС

Ольга Тогачинська, учасник проекту FoodPro, доцент кафедри екології та збалансованого природокористування НУХТ, Київ

Переробка та утилізація органічних відходів: європейські практики для України

Олена Мельник, координатор проекту Жан Моне Модуль "Реалізація стратегії екологічної безпеки: інтеграція європейського досвіду», зав. кафедри безпеки життєдіяльності, фізичного виховання та здоров'я людини Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка, Глухів

Порівняння політики, нормування та кращих практик щодо метанової ферментації відходів у ЄС та Україні

Євгеній Шаповалов, учасник проектів FoodPro та EcoPro, молодший науковий співробітник НЦ «МАНУ», Київ