Жан Моне Модуль:
Інструменти, політика та кращі практики
щодо захисту довкілля у
Європейському Союзі

Національний університет харчових
технологій,
Київ, Україна

Євроінтеграція України передбачає використання успішного досвіду сталого розвитку Європейського Союзу, включаючи досвід захисту навколишнього середовища. Таким чином, виникають нові задачі для вищої освіти і підвищення обізнаності населення України. Важливо відзначити, що екологічний стан України має значний вплив на екологічну стійкість всієї Європи. Наприклад, Чорнобильська катастрофа спричинила довготривалий вплив на екосистему і здоров'я населення не лише України, а й всієї Європи.

Запропонований Жан Моне Модуль стимулюватиме викладачів вищих навчальних закладів та студентів до вивчення екологічної політики та механізмів її реалізації в ЄС для забезпечення сталого розвитку. Курс передбачає навчання студентів європейському досвіду збереження, захисту і відновлення якості навколишнього середовища, раціонального використання ресурсів і поводження з відходами. Таким чином, модуль буде сприяти впровадженню Європейських підходів екологічної політики і практик в Україні. Передбачається співпраця команди модуля з європейськими колегами в науковій та педагогічній дільності, що буде сприяти перейняттю європейського досвіду та практичних знань для підготовки молодих фахівців та вчених.

Впровадження модулю відігравтиме важливу роль в освіті для студентів магістрів в галузі охорони навколишнього середовища, а також у галузі харчових технологій, що навчаються на базі Національного університету харчових технологій. Студенти навчаться оцінювати і порівнювати національні екологічні стратегії та країн ЄС, досвід окремих країн-членів ЄС та екологічні проблеми України. Реалізація двох університетських курсів для студентів-магістрів в межах проекту сприятиме розумінню майбутніми фахівцями принципів і практик охорони навколишнього середовища у ЄС, а також сприятиме ефективній участі молодих фахівців у трансформації економіки України. Таким чином, модуль сприятиме ефективному перетворенню України в сучасну європейську державу.

    Дві літні школи за напрямком "Інструменти, політика і кращі практики в галузі охорони навколишнього середовища в ЄС" проводитимуться для залучення політиків, експертів, а також представники неурядових організацій. У літній школі приймуть участь всі учасники команди та фахівці різних секторів політики та економіки України. Круглі столи з питань європейської екологічної політики і викликів для України будуть проходити за участю представників національних законодавчих органів, галузевих експертів і представників громадських організацій.

    Курс буде залучати молодих дослідників у галузі європейських досліджень. Зокрема, планується провести порівняння екологічної політики та ефективних підходів у галузі охорони навколишнього середовища у державах-членах ЄС та Україні. Результатом такої діяльності будуть наукові публікації та навчальні посібники команди модулю. Подальше поширення результатів проекту серед зацікавлених експертів і широкої громадськості буде досягнуто за рахунок поширення інформації на веб-сайті модулю.