Жан Моне Модуль: Інструменти, політика та кращі практики щодо захисту довкілля у Європейському Союзі

Про проект

Відповідно до Угоди про асоціацію України та Європейського Союзу, Україна повинна впровадити 29 директив ЄС і нормативних актів з охорони навколишнього середовища. Це дозволить наблизити Україну до використання стандартів ЄС, а також значно поліпшити національну екологічну політику і практичні рішення в галузі та буде сприяти вирішенню довгострокових проблем в галузі охорони навколишнього середовища.

Монне Модуль Жан призначений покращити розуміння європейської політики і ефективних практик в галузі охорони навколишнього середовищам та стійкого розвитку ЄС. Модуль включає в себе розробку та викладання навчального курсу "Інструменти, політика та кращі практики щодо захисту довкілля у Європейському Союзі" для студентів-магістрів екологічного спрямування, а також у харчових технологій та проведення літніх шкіл для політиків, експертів, представників НУО та громадськості. Курс передбачає 356 годин навчання і участь близько 420 студентів протягом трьох років.

Модуль спрямований на викладення прикладів європейської екологічної політики та практики в галузі сталого розвитку з міждисциплінарної точки зору. Основними результатами Жан Моне модуля є підвищення обізнаності студентів в екологічній політиці та використанні цих знань при впровадженні практичних підходів екологічного спрямування в Україні.

Цей Жан Моне Модуль буде одним з найперших навчальних курсів, що передбачає викладання досвіду ЄС в екологічній політиці. Крім того, проведення літніх шкіл сприятиме поширенню знань про політику і кращі практики ЄС представникам політики і громадських організацій в Україні. Модуль передбачає розміщення матеріалів курсу у вигляді безкоштовного онлайн-курсу та ведення веб-сайту проекту.

Курс "Інструменти, політика та кращі практики щодо захисту довкілля у Європейському Союзі" буде використаний для оновлення дисципліни "Екологічна модернізація ЄС" для студентів освітньої ступеня "магістр" спеціальностей "Екологія" і "Екологічні технології".

Про Національний університет харчових технологій

Національний університет харчових технологій (НУХТ) є єдиним технічним університетом в Україні, який готує висококваліфікованих фахівців за навчальними кваліфікаційними рівнями бакалавр і магістр з 20 спеціальностей і 44 галузей харчової промисловості, зокрема, виробництв м'ясної та молочної продукції, мікробіологічної та фармацевтичної промисловості. НУХТ має статус вищого навчального закладу IV-го (найвищого) рівня акредитації.

До складу Національного університету харчових технологій входять одинадцять факультетів, 52 кафедри, 5 дослідних інститутів, 2 інститути післядипломної освіти, 12 коледжів та технікумів. В Національному університеті харчових технологій навчаються тридцять п'ять тисяч студентів. Професорсько-викладацький склад університету налічує близько 600 викладачів, у тому числі 21 академіків, 100 професорів і докторів наук, 420 кандидатів наук (кандидатів наук).

Бібліотека НУХТу надає студентам доступ до усіх необхідних матеріалів та інформації, до складу якої входить понад 1,2 млн книг і публікацій. Університет має сучасний спортивно-розважальний центр, столові і гуртожитки. Інтернет і сучасні комп'ютерні технології широко поширені в межах університету, що дозволяє студентам освоїти ІТ і отримувати актуальну інформацію.

Університет має багаторічний досвід міжнародного співробітництва, будучи учасником багатьох міжнародних освітніх та дослідних товариств і учасником міжнародних проектів, в тому числі проектів Erasmus.

Відділ біохімії та екологічного контролю готує бакалаврів і магістрів екологічного спрямування, в тому числі за напрямком підготовки "Екологічний контроль і аудит". Навчальні плани адаптуються відповідно до вимог Болонської угоди. Випускники кафедри працюють в приватних і державних підприємствах, в сфері державного управління, науково-дослідних і академічних інститутах, в тому числі міністерстві екології України, державному департаменті харчової промисловості, державному департаменті охорони навколишнього середовища і природних ресурсів, інституті екологічної гігієни і токсикології і в багатьох інших.